Boedelruiming

Een overlijden of een noodzakelijke verhuizing naar een verzorgingstehuis kunnen aanleiding zijn voor een volledige ontruiming van een woning van een dierbare. Een zogenoemde ‘boedelruiming’ is vaak een emotionele en arbeidsintensieve aangelegenheid in een hectische periode. Mooie Pröttel kan deze taak van u overnemen en zorgt er hierbij voor dat alle persoonlijke spullen, zoals foto’s en sieraden, bewaard blijven. En het eventuele in de woning nog aanwezige contante geld, dat tijdens de boedelruiming wordt gevonden, zal worden verrekend met het te betalen factuurbedrag.

Mooie Pröttel start met de ontruiming, nadat u heeft aangegeven welke spullen u, naast de persoonlijke spullen, wilt houden. Alle onbruikbare spullen en het afval uit de woning brengt Mooie Pröttel naar het afvalbrengstation, waarbij wordt gestreefd naar optimale recycling. Nog bruikbare kleding en textiel gaan naar hulpverleningsinstanties. De waardevolle bruikbare spullen worden door Mooie Pröttel opgekocht of er worden vooraf afspraken gemaakt over de verdeling van de opbrengst. Dit laatste geldt zeker voor bijzondere spullen, zoals bijv. een bijzondere verzameling of een zeer waardevol item. De overige nog bruikbare spullen en spullen die niet worden verkocht, brengt Mooie Pröttel naar een kringloop.

Daarna maakt Mooie Pröttel de woning klaar voor de oplevering aan de verhuurder of makelaar door onder andere de losse vloerbedekking, de raambekleding en schroeven en spijkers te verwijderen en de woning schoon te maken.

Voor bepaalde (gespecialiseerde) werkzaamheden, zoals hovenierswerkzaamheden of het verwijderen van gelijmde vloerbedekking, kan Mooie Pröttel u helpen bij het vinden van een bedrijf die dit voor u doet.


PRIVACYVERKLARING Mooie Prottel boedelruiming